UnknownUnicorn4548749

Sell CADJPY- khung h4

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật

Tín hiệu D1 tạo nến sao hôm
bản chất khung ngày vẫn là xu hướng giảm
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.