Cafeforex123

Sell Stop CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Sell Stop CADJPY dưới insidebar H4
Bình luận: H4 giá không break xuống tiếp mà hồi lên, nên Deal này hủy và chờ đợi tiếp