OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
36 lượt xem
0
Giá hình thành mô hình vai đầu vai lớn.
Đường hỗ trợ được bảo vệ, xuất hiện nến đi lên cùng khối lượng lớn

Chia làm 2 lệnh để vào, sl mỗi lệnh khoảng 36pip

Bình luận