quachviet

đơn giản hóa biểu đồ xu hướng giá kèo x5 CADJPY

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- với phong cách vào lệnh an toán mất 1 được 2 đây là lệnh khá đẹp cho nhà đầu tư
- quan điểm bài báo thể thiện qua từng cay nến
chúc cả nhà có kèo bán ra của cặp này WIN WIN

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.