URIFX

CADJPY: Wave tiếp Theo của chu kỳ giảm

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
29 lượt xem
1
D1: Ta thấy rằng vẫn còn room để giảm. Mục tiêu là 0.5 Fibo. Lý do thứ 2 là fill gap Volume thấp của VP của Wave trước.
1h: Break channel khi tin CPI của CAD ra. Hy vọng đây là khởi đầu của Wave mới.

Bear nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: lệnh thứ 2