URIFX

CADJPY: Wave tiếp Theo của chu kỳ giảm

URIFX Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
D1: Ta thấy rằng vẫn còn room để giảm. Mục tiêu là 0.5 Fibo. Lý do thứ 2 là fill gap Volume thấp của VP của Wave trước.
1h: Break channel khi tin CPI của CAD ra. Hy vọng đây là khởi đầu của Wave mới.

Bear nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: lệnh thứ 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.