Le_Thanh_Tung

Sell limit CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Chuẩn bị có một sự giảm giá mạnh của CADJPY
Sell limit với tỉ lệ RR=1:3