maivanhai

cadjpy đánh xuống

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
chờ sự hình thành cấu trúc đi xuống và đánh xuống cặp này

Bình luận