OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đã về đến trendline giảm trên tuần và tạo bộ nến đảo chiều trên ngày. Sell CADJPY với SL TP như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.