Naked_Traderr

WAMMIE - Naked Forex

Đào tạo
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
14 lượt xem
1
3 Bước:

1. Xác định Keylevel

2. Đợi thị trường chạm tới những vùng này

3. Giao dịch mô hình xuất hiện ở một trong những vùng này