Samurai_FX_VN

Canh me Sell ngắn và dài hạn cặp CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
68 lượt xem
0
Hiện tại giá đang đi đến vùng giá then chốt, chúng ta canh giá phá qua hỗ trợ để sell dài hạn thì an toàn nhất. Nếu muốn mạo hiểm hơn một chút thì có thể sell trong đoạn hồi sắp tới.