NguoiLa15

trung hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
sau khi mũi tên 1 va 2 chạy xong tuỳ vào điểm đáp của 2 vòng tròn ta sẽ có mảnh ghép kế tiếp cho mũi tên thứ 3 ( 2 mũi tên đỏ chính là mảnh ghép cho tuần sau)

chúc mọi người giao dịch thành công
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.