HHermes

CADJPY short 83.4 - 83.8, TP theo ghi chú trên chart!!!

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY short 83.4 - 83.8, TP theo ghi chú trên chart!!!