nhinguyenminh1

SHORT CADJPY 3/15/22

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá phá qua Key level (92.1) trên H1, giá đang hồi về, tìm lệnh SHORT.

Phương án A: 50% pull back, xuất hiện dấu hiệu giữ giá (nến dóng nến 1H dưới vùng giá)
Phương án B: Key level retest. Giá hồi về Key level xuất hiện trên 2 wick.
Giao dịch đang hoạt động:
Vào lệnh theo PLAN A
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá phá Key level 92.1, chuyển sang tâm lý LONG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.