nhinguyenminh1

PHÂN TÍCH CADJPY 5/25/2022

Giá xuống
CAPITALCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
khung H8, giá đã tạo thành mô hình tam giác giảm. Giá đã phá xuống cận dưới 1 lần thể hiện có lực bán. Ưu tiên tìm lệnh SHORT.

Kế hoạch A: Giá hồi về vùng giá đẹp 100, tạo thành mô hình 2 đỉnh.
Kế hoạch B: Giá phá lên cận trên, tạo thành mô hình BULL TRAP ở cận trên,
Kế hoạch C: Chờ giá phá xuống cận dưới lần 2, vào lệnh theo BREAK OUT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.