OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh