GhostTraderIndexs

Xu hướng đảo chiều mới CJ

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cho thấy chiều hướng giảm sâu trong phiên tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.