DatTong

CADJPY, Hình thành mô hình SHS ( Vai đầu vai) trên W1!

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY , Hình thành mô hình SHS ( Vai đầu vai) trên W1!
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Profit >100pip. Take profit 1/2 volume. Move stoploss to entry
Bình luận: order 2: Move stoploss to entry
Bình luận: ( )