Cowboyyy

CADJPY - Đợi chờ để SELL cặp này

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Không biết bao giờ mới khớp đây
Đã hủy lệnh: Giá không đến điểm target.
Hủy lệnh