PhungQuangMinh

chiến thuật cung cầu và kênh giá

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giá chạm vùng 88.61 tess lại vùng 85.651 để đi lên vùng 97.98