OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Kế hoạch ngày 09/12/2022
Thị trường: CADJPY
Mô hình: nhịp điệu thôi miên
Lý do vào lệnh: thấy ở vùng cản trong biểu đồ H1 có 3 điểm chạm
• điểm chạm (1) không ai mua được: tín hiệu
• điểm chạm (2) đám đông vảo mua được: xác nhận
• điểm cham (3): sau khi có tín hiệu và xác nhận, đám đông vào mua
Mở 2 lệnh bán tại vùng giá 99.94 (xem hình ảnh)
• SL: 100.19
• TP 1: 99.70
• TP 2: 99.41

Kế Hoạch xử lý rủi do:
• nếu có 2 nến(tín hiệu và xác nhận) H1 đóng trên cản. cắt bớt 1 lệnh. còn 1 lệnh giữ nguyên
• nếu tp1 dời SL về gần entry
• điều quan trọng nhất là quản lý vốn chặt chẽ chứ không phải phương pháp
• phân tích luôn có thể sai hoặc đúng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.