OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
55 lượt xem
2
giá chạm vùng cản quan trọng và xuất hiện mô hình 2 đáy
tỷ lệ RR ít nhất = 1:2
tỷ lệ RR cao nhất = 1:5