tradafx

Tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với CADJPY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm.
Tại vùng hỗ trợ 88.000 xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Giá hiện tại đã phá vỡ Key level tại 89.000.
Đợi xuất hiện tín hiệu retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 90.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.