tradafx

Tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với CADJPY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm.
Tại vùng hỗ trợ 88.000 xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Giá hiện tại đã phá vỡ Key level tại 89.000.
Đợi xuất hiện tín hiệu retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 90.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.