DvDfx27

CADJPY Xuống tiếp tại sao không.

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xu hướng giảm dần hình thành,giá xuống mạnh vượt qua ngưỡng hỗ trợ chính và đã hồi về yếu gần ngưỡng 50% của FIBO.Kết thúc cây nến ngày này mà vẫn là nến giảm thì sẽ bán xuống khi giá phá vỡ nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.