DvDfx27

CADJPY Xuống tiếp tại sao không.

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xu hướng giảm dần hình thành,giá xuống mạnh vượt qua ngưỡng hỗ trợ chính và đã hồi về yếu gần ngưỡng 50% của FIBO.Kết thúc cây nến ngày này mà vẫn là nến giảm thì sẽ bán xuống khi giá phá vỡ nó.