OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Mọi giải thích đã được lý giải trong hình
=> Buy tỉ lệ RR = 1:3