maivanhai

CADJPY đánh xuống

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
hôm qua là một nến ôm giảm, và trên H1 mô hình 3 đỉnh đã bị phá vỡ. đây là cơ hội đánh xuống.

Bình luận