Eagle-Pips

CADJPY Sell ngay tại 81.200

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Trong bối cảnh Mỹ & Trung luôn gây sức ép cho nhau, tuần này chúng ta ưu tiên buy đồng Yên.

CAD/JPY Sell ngay tại @81.20

Stop loss @81.60 (-40 pips)
Take profit @80.10 (+110 pips)

Chúc các bạn may mắn nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.