mrkfinancial

#56 CADJPY Buy ngay tại @83.948

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY Buy ngay tại 83.948
Stop loss @83.093 (-85 pips)
Take profit @85.321 (+137 pips)

Kết quả sẽ chỉ có SL hoặc TP.

Follow me on https://t.me/mrkforexsignals