VuHungFX

CAD bứt phá ngoạn mục cơ hội Buy dài hạn cho ae!!

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Để tránh việc du đỉnh ae có thể chờ giá hồi về vị trí như trên hình để Buy dài hạn khả năng giá khó hồi lại vị trí đó nhưng không gì là không thể sẽ an toàn hơn rất nhiều với ai mua trực tiếp.
Ai Buy ngắn có thể TP sau khi hoàn thành sóng 3 elliott . Không thì đợi mua tại vị trí 86.x để đợi hoàn thành sóng 5.
Chú ý: Sau khi hoàn thành sóng 3 đúng vị trí cản mạnh của vùng cung và đường kháng cự mạnh giá có thế đảo chiều tại vùng 88.143-88.664 trước khi tích lũy để bứt phá đợt 2 hoàn thành sóng 5 elliott
Chiến thuật: Mình sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.