SAXO:CADUSD   Đô la Canada / Đô la Mỹ
FX_IDC:CADUSD
KHUNG W:
Gía bắt đầu tăng từ 0.6825 đến 0.75174
Giá Break trenline giảm giá
ema20 cross up ema 50
Khung D:
Sau khi giá tăng đến vùng khánh cự 0.75750 đã tạo mô hình nến đảo chiều bearish engufling báo hiệu có sự điều chỉnh
Xu hướng chính trên khung D là xu hướng tăng vì thế chiến lược sẽ là buy
Vùng giá entry cho lệnh buy là vùng 74.56-75.14 cũng là vùng hổ trợ khung D. Ema 20 , tại Trendline vừa mới Break
Note : Vào khung h1/h4 đợi có tín hiệu PA để entry
Cutloss: 74.25
Take profit : 77.23
RR: 1-3.4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.