VanDaria

CADUSD Xác suất tăng cao, biên nhỏ, quản trị rủi ro băng R/L

Giá lên
FX_IDC:CADUSD   Đô la Canada / Đô la Mỹ
Sau vùng giằng co 0.763, cp Tạo 2 đáy thành công quanh vùng 0.747. Xác nhận xu thế tăng, tiếp tục giằng co biến động chặt quanh vùng 0.767. Dự đoán tiếp tục xu hướng tăng:
- Mở Buy: 0.768-0.770 stop loss 0.762
target 1: 0.782
target 2: 0.796
- Tỷ le r/l: 2:1
- Tuyệt đối tuân thủ stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.