NguyenDuyCuong19

CAKE khoản đầu tư dài hạn sinh lời cao

Giá lên
BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
Dựa vào số lượng cung lưu thông, TVL và biểu đồ nến. Có nhiều khả năng Giá CAKE/USDT sẽ chạm mốc 155$ trong năm 2022 khi đi hết chu kì 2 của mình (chu kì 1 giá đạt 44$)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.