nongthevinhflp

phân tích xú hướng token cake

Giá lên
BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
Hiên tại đòng cake đang đi trong một tam giác vuông và giá hiện tại đang backtes lại vùng hỗ trợ mạnh này với kỳ vọng giá sẽ có xu hướng tăng lên và entry 1 là vào giá hiện tại là 50% trong trường hợp giá phá qua khỏi nêm tam giác cân thì ta sẽ vào lệnh entry 2 50%.
entry1:10.72
entry2:14.5
sl : 8.66
thứ tự chốt lời theo 40-30-30 (%)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.