nongthevinhflp

phân tích xú hướng token cake

Giá lên
BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
Hiên tại đòng cake đang đi trong một tam giác vuông và giá hiện tại đang backtes lại vùng hỗ trợ mạnh này với kỳ vọng giá sẽ có xu hướng tăng lên và entry 1 là vào giá hiện tại là 50% trong trường hợp giá phá qua khỏi nêm tam giác cân thì ta sẽ vào lệnh entry 2 50%.
entry1:10.72
entry2:14.5
sl : 8.66
thứ tự chốt lời theo 40-30-30 (%)