Tran_Hieu

Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục tăng mạnh

Giá lên
ICEUS:CCH2022   Cocoa Futures
Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua khi nguồn cung giảm mạnh tại Bờ Biển Ngà. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12 quanh mốc 2547$ tương đương với mức tăng 1.72%.
Số liệu sản xuất ca cao toàn cầu mới nhất của Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã tiết lộ rằng thị trường quốc tế tiếp tục đối mặt với những thách thức, với giá giảm 9% tại London và 6% trên sàn giao dịch New York trong tháng 10, với vấn đề cung vượt cầu là yếu tố chính. Sản xuất bánh kẹo, lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng đáng kể trong bối cảnh đại dịch coronavirus, với giá cả đang chịu áp lực trong bối cảnh nhu cầu trên thế giới biến động.
Giá ca cao đã được hỗ trợ bởi dấu hiệu của nguồn cung giảm sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 865.887 tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12, giảm 10,4% so với cùng thời điểm năm ngoái.
Ở Tây Phi, điều kiện thời tiết vẫn đang ủng hộ cho một vụ mùa bội thu, người nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana vẫn tiếp tục lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng và mưa thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất của ca cao.
ENTRY : 2546
SL 2494
TP 2648
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.