NASDAQ:CDNS   Cadence Design Systems, Inc
Tổng 8 lệnh: 4 thắng - 4 thua: %LN thắng trên 20% - %Lỗ thua dưới 10%