linhngocteddy94690

Phân tích Trendline CELO

Giá xuống
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Hiện tại CELO đang đi xuống, đã Test đỉnh thứ 3 và có thể sẽ BO từ điểm thứ 4