Quockool

mô hình giá celo/usdt

BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
xu hướng d1 giảm giá dài hạn celo/usdt đã breakout và đang quay trở lại retest dường trend 2.67.
hỗ trợ 2.69. và vùng 11.9
target 3.9 vào 6.1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.