BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
41 lượt xem
0
Coin nền tảng tiềm năng trên Binance, vẫn đang điều chỉnh lành mạnh về vùng entry.

BUY: 4.3 - 4.8$
TP: 10$ - 15$
SL: 3.3

#NFA