mytomsuon

Nhận định về đồng CELOUSDT - Easytrading

BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Em là học viên khoá K8 BACS, e có 1 số nhận định về đồng CELOUSDT như sau:

Tại khung 4h, Celo đang vận hành trong tam giác vuông giảm giá, để có thể đẩy giá lên CELO cần phải break được trendline giảm giá này. Entry đầu tiên ta có thể tham gia khi CELO break out khỏi trend này tại vùng giá 5.7, entry thứ 2 có thể tham gia tại vùng hỗ trợ cứng ở 5-5.2; chúng ta chia tỉ lệ 50% mỗi vùng để tối ưu hoá điểm vào. Stoploss khi giá break down khỏi hỗ trợ tại 4.7. Target profit như chart chia theo tỉ lệ 30:30:40

Entry 1: 5.7
Entry 2: 5.0-5.2
Stoploss: 4.7
Tp1: 6.4
Tp2: 8
Tp3: 9.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.