linhngocteddy94690

Phân tích Trendline CELO

Giá xuống
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Hiện tại CELO đang đi xuống, đã Test đỉnh thứ 3 và có thể sẽ BO từ điểm thứ 4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.