zhaoboeth6

CERL-BTC-2H Vùng mua rất tốt để có lợi nhuận trên 40%.

Giá lên
BINANCE:CELRBTC   Celer Network / Bitcoin
CRLR-BTC-2H
Vùng mua rất tốt để có lợi nhuận trên 40%.
- Dự kiến: 28/4/2019 đạt TP
Good luck.