BINANCE:CELRBTC   Celer Network / Bitcoin
Celr đang cố phá cảng... có thể fomo nhưng chắc ăn vẫn là đợi đóng nến ngày hôm nay để quyết định hướng đi tiếp theo của celr
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.