BINANCE:CELRUSDTPERP   Celer Network / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:CELRUSDTPERP

Short với thiết lập đảo chiều con sóng kéo ngược của Bob Volman
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.