thehungfx

Theo dõi

BINANCE:CHATBTC   None
11 lượt xem
0
Giá đã giảm khá sâu và đang tích lũy, phá cản với vol lớn thì sẽ bay rất mạnh

Bình luận