ThanhDCOfficial

CHFJPY - Lên Kế hoạch BUY

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy
- Giá vượt Pivot
- Giá nằm trên EMA 50 và 13
- Giá break trendline
=> Only buy not sell.

Trade what your plan, the plan your trade

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.