dinhchien

CHFJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 25/11/2020

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
* Rủi ro: 2%.
* Dữ liệu lấy toàn bộ quá khứ tài khoản Premium.
* Hoa hồng: 4USD/trade.
* Trượt giá: 2 ticks.
-------