antran93

CHFJPY - Chờ tín hiệu mua

FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Giá đã tạo liên tục các Swing high và swing low.
Hiện tại giá đã tiếp cận vùng kháng cự tuần.
Chờ giá hồi lại vùng kháng cự đã phá vỡ trước đó và tiếp tục vào lệnh mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.