Anhthuc

Phân tích xu hướng CHFJPY - M15 - ngày 19/08

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Giá đã phá xu hướng giảm trong ngắn hạn

Chờ mua khi giá test lại về vùng hỗ trợ hợp lưu phía dưới 108.6 - 108.8
Mục tiêu về đến vùng 109.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.