Anhthuc

Phân tích xu hướng CHFJPY - M15 - ngày 19/08

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Giá đã phá xu hướng giảm trong ngắn hạn

Chờ mua khi giá test lại về vùng hỗ trợ hợp lưu phía dưới 108.6 - 108.8
Mục tiêu về đến vùng 109.2