ngobao1975

Xu hướng CHFJPY từ 2/12

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY đã phá trendline giảm, giá đã restest vùng hỗ trợ và cho áp lực tăng. Chờ giá hồi vùng chờ BUY và cho tín hiệu PA BUY thì vào BUY và TP/ SL như trên chart.

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************