FX_IDC:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
thi truong dao chieu hinh thanh uptrend