thachnv8688

Phân tích cặp CHF/JPY trên khung D1.

FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Đây là những phân tích của mình trên khung D1 cặp tiền CHF/JPY .
- Phân tích dựa theo PP sóng Ellilot
- Đường Trend Line
- Fibonacci
- Vùng kháng cự hỗ trợ.
Mong các bạn độc giả tham khảo.
Trên đây chỉ là ý tưởng cá nhân mong được chỉ dạy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.